Rail Cargo şirketler grubunun web sayfası için genel kullanım koşulları (Rail Cargo Austria AG ve çoğunluk hisseleri)

Bu kullanım koşullarını dikkatle ve tamamen okumanızı öneririz.

1. Geçerlilik ve kullanım alanı

Rail Cargo şirketler grubunun (Rail Cargo Austria AG ve çoğunluk hisseleri) sunduğu web sitelerinin ve web siteleri üzerinden ulaşılan tüm verilerin, bilgilerin ve servis hizmetlerinin kullanılmasına, ayrı mutabakatlara bağlı hizmetler istisna olmak üzere, sadece bu koşullar kapsamında izin verilir.

Bu genel kullanım koşullarına münferit durumlarda ek koşullar eklenebilir, koşullar değiştirilebilir ve eksikleri tamamlanabilir.

Bir web sitesinin kullanılmaya başlanılması ile birlikte bu genel kullanım koşullarının o tarihte geçerli olan hali ile gerçeliliği kabul edilmiş olur.

2. Web siteleri

Web sitelerimizde biz çeşitli verileri, bilgileri ve uygulamaları çağrılmaya ve indirilmeye hazır olarak tutmaktayız.

Web sitemizin işletilmesini kısmen veya tamamen durdurmaya her zaman yetkiliyiz. Web sitemize erişimin kesilmesi ile ilgili bir garantiyi de üstlenmiyoruz.

Web sayfamızın bazı alanları veya hizmetleri şifre ile korunmuş olabilir. Bu nedenle bu sitelere erişim bazı durumlarda iş güvenliği nedeniyle sadece kendinizi kaydettikten sonra mümkündür. Ancak kayıt olmak bir hak değildir.

Aynı zamanda şimdiye kadar kayıt olmadan serbest olarak erişilebilen web siteleri için de kayıt olma koşulu getirme hakkımız saklıdır.

Üçüncü şahısların web siteleri (Hiperlinkler)

Web sitelerimiz üçüncü şahısların web sitelerine hiperlinkler içerebilir.

Bunlar tarafımızca sunulan içerikler olmadığından bu web sitelerinin içeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

3. Kullanım hakkı

Web sitelerimizde sunulan içerikler üzerindeki kullanım hakkı kullanım tarihinde geçerli haliyle bu koşullara bağlıdır.

Ancak ayrı olarak mutabık kalınmış kullanım veya lisans koşulları bu genel kullanım koşullarından önceliklidir.

Web sitesinde sunulmakta olan içerikler telif hakları ile ve duruma göre ticari markalar yasası ile korunmaktadır ve başka bir yerde ayrıca işaretlenmemişse sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

Veriler, bilgiler, uygulamalar, markalar, resimler ve diğer içerikler bizim daha önce yazılı iznimiz alınmadan, özellikle işlenemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, modifiye edilemez, tamamlanamaz, çoğaltılamaz, sunumlar için kullanılamaz, dağıtılamaz, satılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez veya başka bir tür veya biçimde başkalarına verilip değerlendirilemez.

İşletmecinin veya o sıradaki hak sahibinin önceden yazılı izni alınmadan bunun ötesine geçecek her türlü (özellikle ticari) kullanım yasaktır.

Şüphe götürmeyecek bir biçimde verilmiş olan kullanım hakları dışında kullanıcıya lisans ve hangi türde olursa olsun başka, özellikle de firma adı üzerindekiler, ticari koruma hakları ile (markalar, tescilli model, patentler) ilgili olanlar ve telif hakları üzerinde haklar verilmez.

Web sitemizin kullanıcısı olarak bize fikirlerinizi ve önerilerinizi bildirdiyseniz, bunları bedel ödemeden kullanmak ve değerlendirmek hakkına sahibiz.

4. Kullanıcının yükümlülükleri

Kullanıcı olarak siz, web sitelerimizi kullanırken veya kullanma yoluyla

  1. davranışlarınızla örf ve adetleri ihlal etmemelisiniz;
  2. bunları hukuki olmayan amaçlar için kullanmamalısınız;
  3. ticari koruma haklarımızı ve telif haklarımızı veya diğer mülkiyet haklarımızı ihlal etmemelisiniz;
  4. içeriklere virüs veya başka Truva atları veya yazılıma zarar verecek diğer programları bulaştırmamalısınız;
  5. yetkinizin olmadığı hiperlinkleri veya içerikleri girmemeli, kaydetmemeli veya göndermemelisiniz, özellikle de bu hiperlinkler veya içerikler gizli tutma yükümlülüğünü ihlal ediyorsa veya hukuk dışı iseler veya bunlar reklam veya istenmeyen E-postalar (spam), virüslere karşı gerçek olmayan uyarılar, hatalı fonksiyonlar vb. yayıyorlarsa veya ama kumar oyunlarına, zincirleme satış sistemlerine, zincirleme mektuplara, piramit oyununa ve benzeri aksiyonlara katılmaya davet ediyorlarsa.

Biz özellikle, kullanıcı olarak aktüel geçerli genel kullanım koşullarına veya diğer özel mutabakatlara uymadığınız takdirde web sitelerimize erişiminizi engellemeye her zaman yetkiliyiz.

5. Sorumluluk / Garanti

Veriler, bilgiler ve uygulamalar tarafımızca bedelsiz olarak sunuluyorsa, tarafımızca kasti ve ardniyetli bir davranış kanıtlanamadığı sürece maddi ve hukuki kusur açısından bir sorumluluk kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen durumlar dışındaki durumlarda sorumluluk alınması için tarafımızın ardniyetinin ve ağır ihmalinin kanıtlanması zorunluluğu vardır. Genel olarak dolaylı zararlar, ardıl zararlar veya kaybedilen kazanç ile verilerin ve bilgilerin muhtemelen kaybedilmesi ve değişiklikler için sorumluluk üstlenilmez. İnsanlara verilen zararlar için sorumluluk sadece hafif ihmal durumları için mevcuttur.

Web sitelerimizin doğruluğu, hatasızlığı, üçüncü şahısların koruma ve telif haklarından muafiyet, eksiksizlik ve/veya kullanılabilirlik ile sürekli olarak kullanıma açık olma ile ilgili olarak da sorumluluk üstlenmemekteyiz.

Web sitelerimizi ve üzerlerinde sunulan içerikleri zararlı yazılımlardan korumaya çalışmamıza rağmen, bu zararlı yazılımların mevcut olmamasını garanti edemeyiz. Verilerin veya bilgilerin kullanılmasından ve indirilmesinden önce kullanıcı olarak gerekli koruyucu önlemleri, özellikle de önemli güvenlik önlemlerini kendiliğinizden almakla yükümlüsünüz.

6. Web analiz hizmeti

Web sitelerimiz Piwik kullanmaktadır. Burada söz konusu olan web analiz hizmeti olarak adlandırılan hizmettir. Piwik "çerezler" adı verilen ve metin verileri olarak adlandırılan, bilgisayarınıza kaydedilen ve tarafımızca web sitesinin kullanılmasını analiz etmemize olanak veren unsurları kullanmaktadır. Bu amaçla çerezler tarafından oluşturulan kullanım bilgileri (kısaltılmış IP adresiniz) sunucumuza aktarılmakta ve web sitemizin optimize edilmesine yarayan kullanım analizi amacıyla kaydedilir. IP adresiniz bu işlem sırasında derhal anonim hale getirilir, böylece kişisel bilgilerinizi öğrenmek mümkün olmayacaktır.

Çerezler tarafından oluşturulan web sitemizin kullanımı ile ilgili veriler ve bilgiler üçüncü şahıslara verilemeyecektir.

Çerezlerin kullanılmasını tarayıcınızın yazılımındaki bununla ilgili ayarla önleyebilirsiniz. Ancak bu durumda web sitemizin tüm fonksiyonlarını tamamen kullanmanız mümkün olmayabilir.

Web sitemizi ziyaret ve kullanım verilerinin kaydedilmesini ve değerlendirilmesini istemiyorsanız, kaydedilmeye ve kullanıma sonradan bir tıklama ile her zaman itiraz edebilirsiniz. Bu durumda tarayıcınıza Opt-Out çerezi bırakılır. Bunun sonucu olarak Piwik kesinlikle oturum verileri almaz.

Çerezlerinizi silmeniz durumunda bunun, Opt-Out çerezinin de silinmesine neden olacağına ve ancak yine sizin tarafınızdan etkinleştirilebileceğine dikkatinizi çekmek isteriz.

7. Verilerin korunması

Teknik nedenlerle web sitelerimizin ziyaretinde belli veriler ve bilgiler alınmak ve kaydedilmek zorundadır. Bunlar örneğin kullanılan web siteleri, ziyaretin zamanı ve süre ile kullanılan tarayıcı tarafından sunulan verilerdir (örneğin işletim sistemi ve kullanılan sistem ayarları ile ilgili). Sunumumuzu mümkün olduğunca kullanıcı dostu oluşturabilmek ve optimize edebilmek için bu verileri ve bilgileri anonim olarak kullanıyoruz.

Web sitemize kişisel verilerinizi veya bilgilerinizi verecek olursanız bunları başka bir izniniz olmadan kullanmayı devam edeceğiz. Ancak bunların reklam veya pazarlama amaçlarıyla kullanılması veya üçüncü şahıslara verilmesi sadece sizin ayrı bir izniniz alınarak yapılabilir. Rail Cargo şirketler grubunun bağlı şirketlerine aktarım söz konusu olduğunda sizden ayrıca izin alınacaktır.

Harici sunucuların içeriklerini web sitelerimize yerleştiriyoruz (örneğin Facebook, youtube, Twitter vb.) veya sizi onların web sitelerine yönlendiriyoruz. Link sağlama tarihinde hukuki bir ihlal söz konusu değildi. Bu türden bir hukuki ihlal durumunda link derhal kaldırılacaktır.

Bu teklifleri web sitemiz üzerinden çağıracak veya bu web sitelerine geçiş yapacak olursanız tarayıcı tarafından sunulan verileri bu işletmeciye aktaracağız. Biz genel olarak bu harici sitelerde sunulan içeriklerden sorumlu değiliz. Bu hem veri koruma açısından hem de sunulan teknik verilerin ve bilgilerin teknik güvenliği açısından geçerlidir. Bu bağlamda lütfen, harici sunucuların gereğinde reklamların kişiselleştirilmesi için teknolojiler kullanacağına dikkat ediniz.

Genel bilgiler

Sizinle ilgili hangi verileri kaydettiğimizi bizden öğrenmek hakkına sahipsiniz. Bunun ötesinde mevcut yasal koşullar kapsamında kaydedilmiş olan kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini de talep etme hakkına sahipsiniz.

İletişim

Web sitemizde giriş ekranı üzerinden iletişim olanağı sunuyorsak, bu iletişim kodlanmış olarak http protokolü üzerinden gerçekleştirilir. İnternette başka iletişimlerin, özellikle de mail üzerinden gerçekleşenlerin gizliliğinin sağlanamadığına lütfen dikkat ediniz. Bu nedenle gizli verileri ve bilgileri mail ile iletmemenizi öneririz.

8. Diğer

Tali mutabakatlar yazılı olarak yapılmak zorundadır.

Bu koşulların bazı hükümleri etkisizleşir veya geçersizleşirse ya da ileride geçersizleşecek olursa diğer hükümlerin etkisi bundan etkilenmez. Etkisiz veya geçersiz kalan hüküm ekonomik olarak etkisiz veya geçersiz kalan hükme en yakın içeriğe sahip bir hükümle değiştirilir. Boşluk durumunda bu kural anlamına uygun olarak uygulanır.

Uluslararası sivil hukukun ve BM mal satımı hukukunun (CISG) atıf standartları hariç olmak üzere Avusturya hukuku geçerlidir.

Tüketicileri Koruma Yasasının 1. maddesi kapsamında bir tüketici işi söz konusu değilse, ifa yeri Viyana ve yetkili mahkemeler Viyana mahkemeleridir.