Ogólne warunki korzystania ze stron internetowych Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria SA i spółka z większością udziałów)

Radzimy Tobie dokładnie i całkowicie przeczytać te warunki korzystania.

1. Obszar obowiązywania i zakres stosowania

Korzystanie z przez Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG i większość udziałów) oferowanych stron internetowych i wszystkich przez strony dostępnych danych, informacji i usług serwisowych z wyjątkiem usług, które podlegają oddzielnym porozumieniom, jest dozwolone wyłącznie z tych powodów.

Te ogólne warunki korzystania w poszczególnym przypadku mogą zostać uzupełnione, zmodyfikowane i wymienione.

Korzystając ze strony internetowej zostają zaakceptowane ogólne warunki korzystania w obecnej wersji.

2. Strony internetowe

Na naszej stronie internetowej oferujemy różne dane, informacje i aplikacje do pobrania i ściągania plików.

W każdej chwili jesteśmy upoważnieni do całkowitego lub częściowego przerwania funkcjonowania naszych stron internetowych. Nie bierzemy także odpowiedzialności za ciągłą dostępność naszych stron internetowych.

Niektóre obszary lub usługi naszych stron internetowych mogą być chronione hasłem. Dostęp do tych stron jest z tego powodu w szczególnych przypadkach w interesie bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa tylko możliwy, gdy uprzednio zarejestrujesz się. Nie istnieje jednak roszczenie prawne dotyczące rejestracji.

Zastrzegamy sobie stanowczo prawo, aby zobowiązać użytkowników do uprzedniej rejestracji na dotychczas wolnodostępnych stronach internetowych.

Strony internetowe osób trzecich (hiperłącza)

Nasze strony internetowe mogą zawierać hiperłącza na stronach internetowych osób trzecich.

Nie odpowiadamy za treści na tych stronach internetowych, ponieważ to nie są przez nas udostępnione treści.

3. Prawo użytkowania

Korzystanie z treści zamieszczonych na naszych stronach internetowych podlega tym warunkom w odpowiedniej, ważnej wersji.

Oddzielnie uzgodnione warunki korzystania lub licencje poprzedzają te ogólne warunki korzystania.

Wszystkie treści udostępnione na stronie internetowej są chronione prawem autorskim i ewentualnie prawem znaków towarowych. Są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, jeżeli nie zostały oddzielnie wyznaczone.

Bez naszego pisemnego pozwolenia nie wolno opracowywać, zmieniać, kopiować, modyfikować, uzupełniać, powielać, przedstawiać, rozprowadzać, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać nasze dane, informacje, aplikacje, marki, obrazy i inne treści w ten lub inny sposób.

Niedozwolone jest każde (w szczególności komercyjne) użytkowanie wykraczające poza powyższe punkty bez uprzedniej zgody operatora lub odpowiedniego posiadacza praw.

Poza wyraźnie przyznanymi prawami użytkowania użytkownikowi nie zostaną przyznane żadne licencje i żadne dalsze prawa wszelkiego rodzaju, w szczególności żadne prawa dotyczące nazwy firmy lub ochrony prawnej intelektualnej działalności gospodarczej (marki, wzór użytkowy lub patenty) i żadne prawa autorskie.

Jeżeli pozostawisz jako użytkownik pomysły i sugestie na naszych stronach internetowych, jesteśmy upoważnieni do skorzystania z nich i wykorzystania ich.

4. Obowiązki użytkownika

Ty jako użytkownik nie możesz naruszyć twoim zachowaniem dobrego zwyczaju przy korzystaniu z naszej strony internetowej

  1. nie możesz z niej korzystać w celach niezgodnych z prawem;
  2. nie możesz tym naruszyć gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich lub pozostałych praw własności;
  3. nie możesz przesłać wirusowej treści, w szczególności trojana lub innego programowania, które mogą uszkodzić oprogramowanie;
  4. nie możesz wprowadzić, zapisać lub wysłać hiperłącze lub treści, do których nie masz uprawnień, w szczególności wtedy, gdy te hiperłącza lub treści naruszają zobowiązanie do zachowania tajemnicy lub są niezgodne z prawem lub gdy one rozprzestrzeniają reklamy lub niechciane e-maile (spam), nietrafne ostrzeżenia przed wirusami, nieprawidłowym funkcjonowaniem itd. lub gdy zachęcają do udziału w konkursie, grze w systemie piramidy, łańcuszku szczęścia i porównywalnych akcjach.

W każdej chwili jesteśmy upoważnieni do zablokowania dostępu do naszych stron internetowych, w szczególności wtedy, gdy ty jako użytkownik naruszysz ogólne warunki korzystania lub inne specjalne porozumienia.

5. Odpowiedzialność / Gwarancja

Jeżeli nieodpłatnie oddamy dane, informacje i aplikacje do twojej dyspozycji, odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy i prawne jest wyraźnie wykluczona, o ile nie zostanie stwierdzone zachowanie umyślne lub podstępne z naszej strony.

Odpowiedzialność w innych niż w wyżej wymienionych przypadkach zakłada udowodnione umyślne lub rażąco niedbałe zachowanie z naszej strony. Generalnie wykluczamy odpowiedzialność za szkody pośrednie, następcze lub niedoszłą wygraną jak również za ewentualne straty lub zmiany danych i informacji. Odpowiedzialność za szkodę na osobie istnieje już przy lekkim niedbalstwie.

Także nie odpowiadamy za poprawność, bezbłędność, wolność od praw ochronnych i autorskich osób trzecich, kompletność i/lub użyteczność jak również ciągłą dostępność naszych stron internetowych.

Chociaż staramy się, żeby nasze strony internetowe i na nich widniejące treści były bez złośliwego oprogramowania, nie gwarantujemy, że nie znajdują się na nich żadne oprogramowania tego typu. Przed korzystaniem ze strony i pobieraniem danych i informacji jesteś jako użytkownik sam odpowiedzialny za wszczęcie odpowiednich środków ochronnych, jak np. wszczęcie środków bezpieczeństwa.

6. Analiza internetowa

Nasze strony internetowe korzystają z Piwik. O to tak zwana analiza internetowa. Piwik używa tak zwane „ciasteczka”. To są pliki tekstowe, które są zapisywane na twoim komputerze i umożliwiają nam analizę używania strony internetowej. Do tego celu zostają przekazane informacje o użytkowaniu strony (włącznie ze skróconym adresem IP), które zostały wywołane przez ciasteczko, na nasz serwer i zapisane do celów analizy sposobu użytkowania, co służy nam do optymalizacji strony internetowej. Podczas tego procesu twój adres IP pozostaje anonimowy, tak że powiązanie z twoją osobą jest niemożliwe.

Przez ciasteczka wywołane dane i informacje o użytkowaniu naszych stron internetowych nie zostają przekazane osobom trzecim.

Możesz uniemożliwić użytkowanie ciasteczek za pomocą odpowiedniego ustawienia twojego oprogramowania przeglądarki. W tym wypadku może jednak dojść do tego, że ewentualnie nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji na naszych stronach internetowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na zapisanie i analizę w powiązaniu z twoją odsłoną i używaniem naszych stron internetowych, wtedy możesz sprzeciwić się w każdej chwili zapisaniu i używaniu następująco kliknięciem myszki. W tym przypadku zostanie zapisane ciasteczko Opt-Out w twojej przeglądarce, co powoduje, że Piwik nie notuje żadnych danych o użytkowaniu.

Wyraźnie wskazujemy, że w przypadku usunięcia ciasteczek dojdzie też do usunięcia ciasteczka Opt-Out i wtedy będziesz musiał ponownie uaktywnić ciasteczko.

7. Ochrona danych

Z powodów technicznych muszą zostać uzyskane i zakodowane szczególne dane i informacje podczas odsłony naszych stron internetowych, np. użytkowanie stron internetowych, czas i okres trwania odsłony jak również dane, które zostają udostępnione przez używaną przeglądarkę (np. na temat systemu operacyjnego i używanych ustawień systemowych). Te dane i informacje używamy anonimowo, aby nasza oferta była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika i technicznie optymalizowana.

Jeżeli udostępnisz osobowe dane lub informacje, użyjemy je ponownie bez twojej zgody. Używanie do celów reklamowych lub marketingu lub przekazanie osobom trzecim następuje jednak tylko za twoją oddzielną zgodą. Oddzielnie poinformujemy ciebie o przekazaniu informacji innym spółką Rail Cargo Group, jeżeli te się odbędą.

Na naszych stronach internetowych można też znaleźć treści usługodawców zewnętrznych (np. Facebook, youtube, Twitter, ...) albo skierowanie na ich strony internetowe. W momencie powiązania strony nie było widoczne naruszenie prawa. Przy stwierdzeniu takiego naruszenia prawa niezwłocznie zostanie usunięty link.

Jeżeli wywołasz te oferty na naszych stronach internetowych lub wejdziesz na te strony internetowe, przekażemy dane udostępnione przez przeglądarkę temu eksploatatorowi. Generalnie nie jesteśmy odpowiedzialni za treści, które są oferowane na tych stronach zewnętrznych, również w obrębie ochrony danych jak i w obrębie bezpieczeństwa technicznego udostępnionych danych i informacji. Prosimy przestrzegać w związku z tym, że eksploatatorzy zewnętrzni ewentualnie korzystają z technologii personalizacji reklamy.

Informacje ogólne

Masz prawo do wymagania informacji o tym, jakie dane o tobie zapisaliśmy. Poza tym masz prawo, aby wymagać sprostowania lub usunięcia zakodowanych danych o tobie, jeżeli warunki prawne są dane.

Nawiązanie kontaktu

Jeżeli zaoferujemy możliwość nawiązania kontaktu poprzez maskę wprowadzania danych na naszych stronach internetowych, ta komunikacja zostanie prowadzona przez protokół HTTPS i będzie zaszyfrowana. Prosimy przestrzegać, że poufność innej komunikacji nie jest dana w internecie, w szczególności poprzez e-maila. Z tego powodu nie zalecamy przekazywanie danych poufnych i informacji poprzez e-maila.

8. Pozostałe informacje

Dodatkowe porozumienia umowne wymagają formy pisemnej.

Jeżeli pojedyncze postanowienia tych warunków są lub będą nieskuteczne albo nieważne, nie będzie to obejmować mocy obowiązującej pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub nieważne postanowienie zastąpi postanowienie owej treści, które w zakresie gospodarki najbardziej przypomina nieskuteczne lub nieważne postanowienie. Na braki ta regulacja znajdzie zastosowanie w niniejszym.

Obowiązuje austriackie prawo z wyjątkiem normy przekazania prawa prywatnego międzynarodowego i prawa handlowego ONZ.

Miejsce wykonania zobowiązania i siedziba sądu właściwego to Wiedeń, jeżeli nie istnieje sprzedaż konsumencka według § 1 ustawy o ochronie konsumentów.