Veri gizliliği açıklaması

Son güncelleme 24.05.2018

1. Genel hususlar

Rail Cargo Group’a („RCG“ veya “biz”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Viyana, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g ve kardeş şirketlerine – kişisel bilgilerinizin korunması ve bu bilgilerin veri gizliliğine uygun şekilde işlenmesi önemlidir. Bu veri gizliliği açıklamasında, sorumlular olarak veri işlenmesi için sizinle ilgili kişisel bilgileri nasıl sakladığımızı, ilettiğimizi ve kullandığımızı, ve mağdur olma durumunda haklarınızı nasıl koruyabileceğinizi açıklıyoruz.

1.1 Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili bizim tarafımızdan sorularınız varsa, lütfen bizimle Veri Gizliliği Sorumlumuz üzerinden irtibata geçin: datenschutz@railcargo.com.

2. Kişisel veri türleri ve işleme amaçları

2.1 Gönüllü olarak vermiş olduğunuz veriler

Kişisel veri türleri

Hitap, başlık, isim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, fonksiyon, ait olduğu firma/ resmi kurum, bölüm gibi “iletişim verileri”.

Saklama amacı

 • Gönderdiğiniz paylaşımlara, şikayetlere ve hizmet başvurularına cevap vermek ve bunları işlemek için
 • Yeni bağlantılar veya ürünler gibi önemli bilgileri size iletebilmek için
 • Sizi fuarlar, herkese açık organizasyonlar gibi etkinliklere davet edebilmek için
 • Bu etkinliklerin organizasyonunda;
 • Kazanç oyunlarına katılım için;
 • Gönüllü anketlerin yapılmasında

Sizin bize verdiğiniz veya bizim verim sağlamamızda ve hesabımızda ihtiyaç duyduğumuz, hitap, başlık, isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, müşterideki muhatabın ait olduğu firma, müşteri numarası, sipariş ve harcama verileri, müşterinin ödeme verileri gibi “müşteri verileri

 • Bir iş ilişkisinde hazırlık ve halletme için;
 • Verimimizin hesaplanması için;
 • Müşteri organizasyonlarına davet için;
 • Önemli, sağlamış olduğumuz hizmetlerle ilgili bilgilerin aktarımında.

Sizin sözleşme ortağı olarak temin yöntemi ve sözleşmenin yoluna koyulmasıyla ilgili olarak bize bildirdiğiniz, hitap, başlık, isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, tedarikçideki muhatabın ait olduğu firma, dağıtıcının ödeme verileri gibi “tedarikçi verileri

 • Bir iş ilişkisinde hazırlık ve halletme için.

2.1.1 Sizden yukarıda belirtilen kişisel verilerden farklı bilgiler için ricada bulunursak, size bunları ve kayıt zamanı için uygun amaçları bildireceğiz.

2.2 Otomatik olarak kaydettiğimiz veriler, çerezler ve benzer teknolojiler

2.2.1 Gerekirse web sayfamız ziyaret edildiğinde otomatik olarak kaydettiğimiz kişisel verilere ilişkin bilgiler, çerezler ve benzer teknolojiler için lütfen web sayfamızın kullanım koşullarına bakın.

2.2.2 RCG tarafından müşterileriniz ve iş ortaklarınız için hazırlanan sistemler, sistem ve uygulama kayıtlarını her zamanki ölçüde hata analizlerinin yegane amacı için yürütür. Buna IP adresleri ve kullanılan sisteme göre gerekirse kullanıcı tarafından kullanılan İnternet tarayıcısı da dahildir. Bu verilerin işlenmesinde hukuki temel, sizin veri gizliliği çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmamış (mad. 6 böl. 1 lit f DSGVO), RCG’nin ağ ve veri güvenliğinin garantisine ve sistemlerin işlevselliğine olan haklı ilgisidir.

2.3 Dış kaynaklardan elde ettiğimiz veriler

2.3.1 Ara sıra dış kaynaklardan sizinle ilgili kişisel bilgiler elde edebiliriz (herkese açık kayıtların verileri gibi, firma veya tapu kayıtları gibi, girişiminiz veya organizasyonunuzun web sayfasındaki açıklanmış bilgilerden veya RCG’yi ilgilendiren bir başvuru ya da şikayeti ÖBB grubunun başka bir işletmesine yönlendirdiğinizde ve bunlar RCG’nin işlemesi için aktarıldığında). Bununla birlikte üçüncü kişilerin ya onayınızı aldığını ya da bize kişisel bilgilerinizi ortaya koymak için diğer şekilde yasal olarak yetkili olduklarını veya zorlandıklarını kontrol ediyoruz.

2.3.2 Üçüncü kişilerden derlediğimiz veri türleri, genel kitaplardan elde edilebilen kişisel verileri veya işletme web sayfaları gibi herkese açık diğer kaynaklardan iletişim verilerinizi kapsamaktadır. Üçüncü kişilerden elde ettiğimiz verileri şu amaçlar için kullanıyoruz:

 • Bizim tarafımızdan yürütülen sizinle ilgili kayıtların doğruluğunu korumak ve iyileştirmek için,
 • Bizi ilgilendiren başvuru veya şikayeti ele almak için.

3. Verilerin alıcısı

3.1 Kişisel bilgilerinizi şu kategorilerden alıcılara iletebiliriz:

3.1.1 Veri işleme hizmetlerini bizim için halleden veya diğer şekilde kişisel bilgileri bu veri gizliliği açıklamasında anlatılan amaçlar için ele alan veya kişisel bilgilerinizi kaydettiğimizde size bildirilen grup işletmeleri, görev işlemcileri ve ortaklara. Bilgi teknolojisi alanındaki çalışmalarımızın merkezi görev işlemcimiz (örneğin IT sistemleri işletmesi, teknik bekleme ve bozulma), ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Viyana, FN 248730 f, ÖBB grubunun bir işletmesidir. ÖBB grubunun en önemli grup işletmesinin tanıtımını https://konzern.oebb.at/de/ueber-den-konzern/organisation adresinden bulabilirsiniz.

3.1.2 Yetkili icra dairesine, denetleme dairesine veya resmi kuruma, mahkeme veya üçüncü kişilere, ortaya koyma gerektiğinde (i) geçerli yasa veya yönetmelikler nedeniyle, (ii) yasal haklarımızın kullanılması, korunması veya savunulması için ya da (iii) önemli çıkarlarınızın veya başkasına olan önemli çıkarların korunması için;

3.1.3 Planlı bir alış bağlamında potansiyel bir alıcıya (temsilcileri veya danışmanına), alıcıyı, kişisel bilgilerinizi sadece bu veri gizliliği açıklamasında belirtilen amaçlar için kullanabileceğini haberdar ettiğimiz sürece işletmemizin (ya da bir kısmının) çıkarı veya devralınması,

3.1.4 Açığa çıkarmayı onayladıkları sürece diğer tüm kişilere.

4. Kişisel bilgilerin işlenmesinde hukuki temel

4.1 Kişisel bilgilerin kaydı ve işlenmesinde hukuki temel, onları kaydettiğimiz ilgili bütüne bağlıdır.

4.2 Normalde kişisel bilgilerinizi sadece, bunun için onayınızı aldığımızda (mad. 6 böl. 1 lit a EU Veri Gizliliği Temel Düzenlemesi, “DSGVO”), sizinle bir anlaşma yapmak için kişisel bilgilere ihtiyaç duyduğumuzda (mad. 6 böl. 1 lit b DSGVO), veya da sizin veri gizliliği çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmamış (mad. 6 böl. 1 lit f DSGVO) işleme için haklı bir ilgimiz olduğunda ele alacağız. Birkaç durumda kişisel bilgilerinizi işlemek, yasal saklama görevleri gibi bizi ilgilendiren yasal sorumlulukları yerine getirmek için (mad. 6 böl. 1 lit c DSGVO), veya hayati önemdeki ilgilerinizi veya başkasına olan hayati önemdeki ilginizi korunmak için (mad. 6 böl. 1 lit d DSGVO) gerekli olabilir.

4.3 Kişisel bilgilerinizi başka, yukarıda belirtilmeyen haklı ilgilerimiz (ya da üçüncü biri) nedeniyle işlersek, sizi belirlenen zamanda bu haklı ilgiler hakkında bilgilendireceğiz.

5. Verilerin saklanması

5.1 Hedeflere ulaşmak için gerekli olduğu veya sözleşmeyle ilgili ya da yasal sorumluluklar veya haklı ilgiler oluştuğu sürece kişisel bilgilerinizi saklıyoruz (örneğin sizin tarafınızdan sorulan bir işi halletmek için, yasal saklama görevlerini yerine getirmek için ya da yasal hakları geçerli kılmak için).

5.2 Kişisel bilgilerin saklanmasının devamı için meşru hedefler oluşmadığı sürece bunlar ya silinir ya da anonim hale getirilir. Bu eğer mümkün değilse (kişisel bilgileriniz Backup arşivlerine kaydedildiği için), kişisel bilgileriniz güvenli olarak kaydedilir ve silme mümkün olana kadar başka işlemelere erişimi engellenir.

6. Mağdur hakları

6.1 Yasal kararların ölçüsüne göre sizinle ilgili veriler, düzeltme, silme, işlemenin sınırlandırılması veya işlemeye itiraz hakkında bilgi alma, veri devredilmesi gibi denetleme kurumunda bir şikayetin halledilmesi hakkı da vardır.

6.2 Onayınız nedeniyle kişisel bilgilerinizi işlersek, onayınızı her an iptal edebilirsiniz. Onayınızın iptalinin iptalden önceki işlemenin yasal uygunluğuna etkileri yoktur.

6.3 Kişisel bilgiler, işlemeleri onayınıza dayanmayan doğrudan tanıtım amaçları için işleniyorsa, kişisel bilgilerinizin işlenmesine karşı her an böyle bir tanıtım amacını iptal etme hakkı mevcuttur; bu, böyle bir tanıtımla bağlantılı olduğu sürece profilleme için de geçerlidir.

6.4 Bu hakların kullanılması için lütfen veri gizliliği görevlilerimize daha doğrusu posta ile „Rail Cargo Austria AG z. Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“ adresine yazın. Başvurunuzu kontrol edip uygun şekilde cevaplandıracağız.

6.5 Size gerektiğinde gönderdiğimiz pazarlama paylaşımlarını da iptal edebilirsiniz. Bunun için lütfen size yolladığımız pazarlama e-postalarında iptal linkine tıklayın veya e-posta yoluyla ilgili pazarlama e-postasında verilen e-posta adresinden bu dağıtım listesini iptal edin. Pazarlama bildirimlerinin diğer türlerini (posta ya da telefon yoluyla) iptal etmek için, bizimle posta ile şuradan iletişime geçin: „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Viyana, Am Hauptbahnhof 2“.

7. Bu veri gizliliği açıklamasının güncellenmesi

7.1 Bu veri gizliliği açıklamasını ara sıra yasal, teknik veya ticari gelişmeleri dikkate alarak güncelleyebiliriz. Veri gizliliği açıklamamızı güncellediğimizde yapılan değişikliklerin önemine göre sizi bilgilendirmek için uygun önlemler alacağız. Yaptığımız veri gizliliği açıklamasının her önemli değişikliği için, bu, geçerli veri gizliliği yasasına uygun olursa ve uygun olduğu sürece, onayınızı alacağız. “Son güncelleştirmenin” tarihini bu açıklamanın başlangıcında bulabilirsiniz.